Ciekawostki

Most ze zbrojeniem kompozytowym
Inżynierowie z Uniwersytetu w Wisconsin (USA) stworzyli betonowy pomost zbrojony kratownicą z polimeru zbrojonego włóknem (FRP).

Notebook z włókna węglowego
Acer, producent laptopów i oficjalny dostawca Scuderia Ferrari, zaprezentował model Ferrari 4000 z obudową z włókna węglowego.

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie, wpisz swój adres e-mail.

Aktualności

04.12.2017

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 29.06.2017 pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania żywic w celu uzyskania właściwości antyelektrostatycznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2 na nabycie 12 środków trwałych na potrzeby projektu informujemy o dokonaniu wyboru wykonawcy. Szczegóły znajdują się w załączonym protokole.

Wybór wykonawcy

08.09.2017

W nawiązaniu do zapytania:
Czy dopuszczalna jest mniejsza pojemność kotła destylarki próżniowej , o mniejszej wydajności z automatycznym napełnianiem zanieczyszczonym rozpuszczalnikiem.

Firma Laminopol udziela odpowiedzi:
Dopuszczamy zastosowanie mniejszych od wskazanych w zapytaniu urządzeń destylacyjnych o wydajnosci minimalnej 15l/h pod warunkiem zastosowania rozwiązań zapewniających automatyzację procesu destylacji (napełniających kocioł).

07.09.2017

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 13.06.2017. na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków na potrzeby firmy Laminopol spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2 informujemy o dokonaniu wyboru wykonawcy.Szczegóły znajdują się w załączonym protokole.

Wybór wykonawcy

29.08.2017

W związku z wydłużającym się terminem rozpoczęcia prac budowlanych hali przeznaczonej pod środki trwałe Zamawiający informuje, że wydłuża termin na złożenie ofert. Tym samym zmianie uległy terminy realizacji zamówienia. Wszystkie zmiany zostały w zapytaniu zaznaczone kolorem czerwonym.

Zmiana zapytania ofertowego

05.07.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Zmiana zapytania ofertowego

Umowa wzór do zmiany zapytania

Odpowiedzi

29.06.2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania żywic w celu uzyskania właściwości antyelektrostatycznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na nabycie 12 środków trwałych na potrzeby projektu. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 30.08.2017 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną na adres: centrala@laminopol.com , jakub.pawlak@laminopol.com

Wzór zapytania ofertowego na dostawę środków trwałych

29.06.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Treść zapytania i odpowiedź

Załącznik

13.06.2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania żywic w celu uzyskania właściwości antyelektrostatycznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na budowę Hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 06.07.2017 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną na adres: centrala@laminopol.com

Treść zapytania ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami - rozmiar 178MB.

05.06.2017

Unieważnienie postępowania

22.05.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Treść pytań i odpowiedzi

17.05.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Treść pytań i odpowiedzi cz. 1

Treść pytań i odpowiedzi cz. 2

Harmonogram finansowy (.xls)

Zapytanie ofertowe - zmiana (.docx)

05.05.2017

Słupsk, dnia 27.04.2017 r.

 LAMINOPOL Sp. z o.o. ul.

Szczecińska 58 76-200 Słupsk

P.T. Wykonawcy Dotyczy:  

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków na potrzeby firmy LAMINOPOL Sp. z o.o. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE 1. Nagrzewnice wodne systemu ogrzewania przyjęto w wersji przeciwwybuchowej (wszystkie) z czym nie do końca się zgadzam zapoznawszy się z opisem zagrożenia w architekturze. Skoro nagrzewnica nie pracuje w strefie, nie ma sensu dostarczać urządzeń w wersji EX. …. Chyba, że jest to wyraźne wymaganie inwestora. Ale nagrzewnice EX nie posiadają wyposażenia - regulatora obrotów i siłownika zaworu - w wersji EX. Te elementy należało by zainstalować jako zwykłe poza pomieszczeniami lub „strefami” a faktycznie to takie miejsce ciężko zlokalizować dla tylu urządzeń. Istnieje możliwość indywidualnego zaprojektowania takiej automatyki EX lecz jej koszt będzie olbrzymi. Analogicznie dla centrali wentylacyjnej. Centrala nie występuje fabrycznie w wykonaniu przeciwwybuchowym (wersje z wymiennikiem krzyżowym ) i certyfikatu na EX dla całego urządzenia nie uzyskamy. Jeżeli jest to jakaś opcja inwestora podwyższenia bezpieczeństwa ( i oczywiście kosztów) to potrzebuję informację o jej zakresie. Np. opcja wentylatorów wyciągowych w wersji przeciwwybuchowej – tak robimy na wniosek inwestora, jednak bez deklaracji EX dla całego urządzenia. Dla wentylatorów wyciągowych nad urządzeniami przyjęto standard EX ( co rozumiem skoro się znajdują najbliżej źródła emisji) proszę o podanie klasy i grupy EX dla wentylatora (każdego) Należy przyjąć, że strefa zagrożenia wybuchem nie występuje w trybie normalnym, ale ze względu na niebezpieczeństwo – wystąpienia sytuacji awaryjnej (upadek pojemnika, rozszczelnienie zbiornika) zaistnieją warunki jak dla strefy zagrożenia wybuchem II w P02- pomieszczenie przetwarzania i rozlewania żywicy oraz P05- magazyn główny.

PYTANIE 2. Prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 31.05.2017 r. do godziny 15:00. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22.05.2017 do godziny 15:00

PYTANIE 3. Po pozyskaniu informacji na temat ubezpieczenia budynków Zamawiający wprowadza zmianę w części dotyczącej rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Wprowadza się zmianę dotycząca pokrycia ścian i dachu hali. Zamawiający dokonuje zamiany płyt PIR stanowiących poszycie ścian na płyty warstwowe z wełny mineralnej oraz zmienia ocieplenie pokrycia dachu z płyt z piany poliuretanowej na płyty z wełny mineralnej pozostawiając ich grubości bez zmian w stosunku do projektu.

PYTANIE 4. Po pozyskaniu informacji na temat ubezpieczenia budynków Zamawiający wprowadza zmianę w części dotyczącej rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Wprowadza się zmianę dotyczącą braku możliwości zamiany konstrukcji żelbetowej na stalową. Dopuszczamy złożenie oferty wyłącznie w konstrukcji żelbetowej (tak jak w projekcie budowlanym), zatem nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi wpływają na zmianę treści zapytania ofertowego – zmieniona treść zapytania ofertowego stanowi załącznik. Zmiany w zapytaniu ofertowym zaznaczono kolorem czerwonym.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

            

 

14.04.2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania żywic w celu uzyskania właściwości antyelektrostatycznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na budowę Hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 16.05.2017 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną na adres: centrala@laminopol.com.
Treść zapytania ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami
- rozmiar 178MB.
Zapytanie ofertowe - poprawione.

05.11.2013
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem prezetujacym technologie Direct Infusion firmy Composite Integration. http://www.youtube.com/watch?v=Oz1rgpn8el0


08.08.2013
Laminopol sp z o.o. serdecznie zaprasza Państwa do odwiedzenia naszego stoiska targowego podczas odbywających się w Ostródzie Międzynarodowych Targów Przemysłu Jachtowego ARBOS Poland 26-28 wrzesień 2013.

 

29.09. 2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 01 10 2012 zmianie ulega adres hurtowni nr 2 w Gdańsku:

Nasz nowy adres:


Miałki Szlak 25
80-001 Gdańsk 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

04.05. 2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że decyzją Zgromadzenia Wspólników Laminopol Sp. z o.o. z dniem 01.05.2011 powołany został nowy Zarząd w składzie:

- Piotr Grzeszczak- Prezes Zarządu

-Zbigniew Borkowski-  Vice Prezes Zarządu

20.09.2009

AROPOL XO jest wysokiej jakości żywicą do budowy form zawierającą dodatki Low Profile (LP). Cechy żywicy AROPOL XO:

  • produkt gotowy do użycia, wystarczy dodać utwardzacz,
  • łatwa w użyciu ze względu na niską lepkość,
  • minimalna grubość laminatu "mokro na mokro" wynosi 5 mm (5x450g/m2)
  • jeżeli żywica zacznie żelować przerwij pracę i wznów po utwardzeniu się laminatu,
  • temperatura wszystkich materiałów, narzędzi i otoczenia powinna mieć 20-25 st.C,
  • zawartość szkła w żywicy powinna wynosić ok. 25-30%,
  • sztywność i stabilność wymiarów formy można zwiększyć wygrzewając formę,
  • formę można rozformować po upływie 24h,
  • dostępna w opakowaniach 25 lub 250 kg,
  • maksymalny czas przechowywania od daty produkcji wynosi 4 miesiące.

  25.03.2007 -

Nowy wizerunek serwisu Laminopol-Dystrybucja, przeznaczony głównie dla partnerów handlowych, jak i również przyszłych klientów firmy. Dla Państwa możliwość zapoznania się z ofertą firmy, jak i również możliwość pobrania kart technicznych. Aby pobrać materiały - wystarczy się zarejestrować w serwisie lub napisać wiadomość na adres: jakub.pawlak@laminopol.com.MYDŁO RST-5 + ZBIORNIK