Pianka poliuretanowa laminopol

Formy

Forma stanowi najważniejszy element wyposażenia każdego zakładu przetwarzającego żywice.  Od jakości formy zależy wiele czynników takich jak na przykład jakość powierzchni detalu czy stabilność wymiarów. Produkowany elementy będzie co najwyżej tak dobry jak forma z którego powstał.

Laminopol dostarcza przede wszystkim niezawodne systemy formierskie i technologie produkcji form. 
Oferujemy także gotowe formy z laminatu bądź metalu do laminowana kontaktowego lub technik zamkniętych ( RTM, infuzja).

powrót

zelkoty