Pianka poliuretanowa laminopol

Żywice epoksydowe, utwardzacze

Nazwa żywicy

  • żywice stałe w postaci łusek
  • żywice ciekłe

Zastosowanie

Podstawowe żywice epoksydowe

Epidian 012* Stałe żywice epoksydowe produkowane w postaci łusek, stosowane głównie do produkcji farb proszkowych nakładanych elektrostatycznie, stanowiących doskonałe pokrycie ochronne na różnego rodzaju elementy oraz do wytwarzania chemoodpornych materiałów powłokowych.
Epidian 011 A
Epidian 011*
Epidian 010*
Epidian 1* Półprodukt do produkcji lakierów chemoodpornych i elektroizolacyjnych.
Epidian 2* Spoiwo do produkcji kompozycji utwardzanych na gorąco do celów elektrotechnicznych i konstrukcyjnych.
Epidian 3*
Epidian 4* Używany do produkcji kitów i spoiw oraz kompozycji chemoodpornych.
Epidian 5* Używane do produkcji farb i lakierów chemoodpornych, spoiw, zalew, kompozycji posadzkowych, impregnatów, klejów utwardzanych na zimno do metali, szkła, ceramiki i większości tworzyw.
Epidian 6*
Epidian F Na bazie bisfenolu F, do wytwarzania powłok bezrozpuszczalnikowych mas szpachlowych, klejów oraz zalew w elektrotechnice i elektronice.

Modyfikowane żywice epoksydowe

Epidian 51* Dwuskładnikowa kompozycja do klejenia metalu, szkła, ceramiki, do wykonywania odlewów konstrukcyjnych, elektrotechnicznych, do wyrobu kitów i szpachli.
Epidian 52* Dwuskładnikowa kompozycja, doskonałe syciwo do laminatu z włóknem szklanym, w elektronice jako masa zalewowa.
Epidian 53* Dwuskładnikowa kompozycja do klejenia metalu, szkła, ceramiki, w elektrotechnice do zalewania kondensatorów, złącz, kabli, do laminowania, z wypełniaczami doskonałe tworzywo konstrukcyjne.
Epidian 57* Dwuskładnikowa kompozycja do klejenia metalu, szkła, ceramiki, skóry, tworzyw termoutwradzalnych. Klej średnio elastyczny, o dużej wytrzymałości na ścinanie i oddzieranie.
Epidian 100 Klej utwardzany na gorąco w temp. ponad 120 º C do: żeliwa, aluminium i jego stopów, stali i metali kolorowych, ceramiki i niektórych tworzyw sztucznych.
Epidian 112* Lakier dwuskładnikowy do wytwarzania powłok antykorozyjnych i ochronnych na powierzchniach betonowych i stalowych.
Epidian 115* Półprodukty do produkcji farb i lakierów
Epidian 1450
Epidian 311* Trójskładnikowa szpachlówka do detylacji w posadzkach, wypełnienia ubytków w betonie, uszczelnienie kielichów z kamionki.
Epidian 410* Dwuskładnikowa szpachlówka do metali, klej do duralu, stali i stopów.
Epidian 430 KM Dwuskładnikowy kit o dużej odporności chemicznej do klejenia i spoinowania płytek i kształtek kwasoodpornych. Klej do kotwiczenia części metalowych w betonie.
Epidian 450* Dwuskładnikowa kompozycja do wytwarzania kitów chemoodpornych, syciwo do tkanin i mat szklanych.
Epidian 6011* Dwuskładnikowe kompozycje o niskiej lepkości do impregnacji betonu, iniekcji, wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych oraz powłok zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych. Atest PZH dopuszczający kontakt z wodą pitną i innymi art. spożywczymi.
Epidian 624*
Epidian 625 Spoiwo do wytwarzania elementów izolacyjnych w przemyśle elektrotechnicznym.
Epidian 630 Do klejenia metali, drewna, kamienia oraz przyklejania mat z włókna szklanego lub węglowego oraz elementów metalowych do betonu. Stosować łącznie z utwardzaczem 630.
Epidian 653* Dwuskładnikowe kompozycje o małej skłonności do krystalizacji podczas składowania; do wykonania laminatów epoksydowo-szklanych, powłok bezrozpuszczalnikowych, sporządzania kitów i szpachlówek antykorozyjnych.
Epidian 659*

Żywice do kompozycji posadzkowych i wylewki posadzkowe

Epidian 505* Dwuskładnikowa kompozycja do sporządzania mas posadzkowych typu “ Plastidur”, syciwo maty szklanej
Epidian 560** Dwuskładnikowa kompozycja do gruntowania podłoża betonowego pod wylewki posadzkowe (impregnacja, wzmocnienie).
Epidian 561** Dwuskładnikowa kompozycja do wykonywania posadzek na podłożu betonowym o dużej odporności mechanicznej i chemicznej w obiektach budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej oraz w branży spożywczej.
Epidian 562** Dwuskładnikowa kompozycja posadzkowa antyelektrostatyczna do obiektów o dużym zagrożeniu wybuchowym i pożarowym.
Epidian 601** Dwuskładnikowe kompozycje bez rozpuszczalnikowe do impregancji i wzmacniania betonów, wykonywania jastrychów żywicznych, szpachlówek, syciwo do laminatów.
Epidian 607** E-607 z utw. KT - spoiwo do wykonywania tzw. “ kamiennych dywanów”.
Epidian 664** Dwuskładnikowa kompozycja barwna do cienko powłokowych zabezpieczeń ścian i posadzek betonowych.

*- atest PZH

**- aprobaty ITB

Uwaga, formuła “dwuskładnikowa” oznacza kompozycję żywicy epoksydowej z utwardzaczem

powrót

zelkoty